Prowadząc księgi handlowe gwarantujemy:

  • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
  • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych.
  • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Ewidencjonowanie zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.
  • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
  • Kontrolę należności i zobowiązań.
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych.
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS i NBP.
  • Bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i dotyczącym branży naszego klienta.
  • Obsługę w zakresie kontroli podatkowych i skarbowych.

Kluczowe obszary działalności

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
DORADZTWO W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW
PEŁNA OBSŁUGA KADROWA
WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH, OFERUJĄCYCH ELEKTRONICZNĄ WYMIANĘ DANYCH Z BIUREM RACHUNKOWYM

Opowiedz nam o Twoich potrzebach, a stworzymy usługę personalizowaną dla Ciebie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI