Prowadząc księgę przychodów i rozchodów gwarantujemy:

  • Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Ewidencjonowanie zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.
  • Prowadzenie rejestru przebiegu samochodu.
  • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
  • Bieżące informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i dotyczącym branż naszego klienta.
  • Roczne rozliczenie działalności gospodarczej.

Kluczowe obszary działalności

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
DORADZTWO W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW
PEŁNA OBSŁUGA KADROWA
WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH, OFERUJĄCYCH ELEKTRONICZNĄ WYMIANĘ DANYCH Z BIUREM RACHUNKOWYM

Opowiedz nam o Twoich potrzebach, a stworzymy usługę personalizowaną dla Ciebie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI