Prowadząc kadry i płace gwarantujemy:

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń.
  • Sporządzanie świadectw pracy.
  • Prowadzenie ewidencji urlopów.
  • Kontrolowanie terminów badań lekarskich, BHP oraz innych.
  • Sporządzanie listy płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, potrąceń.
  • Obsługa umów cywilnoprawnych.
  • Sporządzanie deklaracji do ZUS.
  • Przygotowywanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA.
  • Przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8B).

Kluczowe obszary działalności

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
DORADZTWO W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW
PEŁNA OBSŁUGA KADROWA
WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH, OFERUJĄCYCH ELEKTRONICZNĄ WYMIANĘ DANYCH Z BIUREM RACHUNKOWYM

Opowiedz nam o Twoich potrzebach, a stworzymy usługę personalizowaną dla Ciebie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI